КиївКиївм.Ірпінь Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22 Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22
agrinchyk@gmail.com
Експертна оцінка
в Україні
Сертифікат
ISO 9001
Термін виконання
від 1-го дня
Вартість послуг

Роз’яснення з деяких питань надання послуг з оцінки майна під час виконавчого провадження

У зв’язку зі зверненнями суб’єктів оціночної діяльності Фонд
державного майна України надає роз’яснення з питань використання
електронного документообігу та електронного цифрового підпису
суб’єктами оціночної діяльності під час складання звітів про оцінку майна.
1. Вимоги до звіту про оцінку майна визначені у статті 12 Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні» (далі – Закон) та Національним стандартом № 1
«Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440, якими встановлено, що
звіт про оцінку майна підписується оцінювачами, які безпосередньо
проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб’єкта
оціночної діяльності – суб’єкта господарювання. Документи та інші
інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами в процесі проведення оцінки
майна, разом із звітом про оцінку майна зберігаються в архіві суб’єкта
оціночної діяльності – суб’єкта господарювання не менше ніж п’ять років,
якщо інше не встановлено договором на проведення оцінки майна.
Діючими законодавчими та нормативно-правовими актами з питань
оцінки майна не встановлено вимогу щодо складання звіту про оцінку майна
виключно у письмовій формі.
Статтею 8 Закону України «Про електронні документи та електронний
документообіг» передбачено, що юридична сила електронного документа не
може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.
Законом України «Про електронні документи та електронний
документообіг» та Законом України «Про електронний цифровий підпис»
встановлюються чіткі вимоги до процесу створення, відправлення,
передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення
електронних документів. У разі дотримання вимог зазначених законодавчих
актів Фонд не заперечує щодо використання суб’єктами оціночної діяльності
– суб’єктами господарювання у своїй діяльності електронного підпису під
час складання звіту про оцінку майна.
Слід зазначити, що рецензенти, що працюють у штаті Фонду, його
регіональних відділеннях та представництвах, у своїй діяльності керуються
Положенням про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових
прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України,
його регіональних відділень та представництв, затвердженим наказом Фонду
від 31.10.2011 № 1585/1, (далі – Положення). Розділом ІІІ Положення
встановлюються вимоги до звіту про оцінку майна, що надійшов для
рецензування, зокрема зазначається, що до письмового запиту на проведення
рецензування додається оригінал звіту про оцінку майна, який має бути
прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом суб’єкта
оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Винятки можуть стосуватися лише випадків, передбачених пунктами 3.4 і 3.6
Положення. Зазначеним нормативно-правовим актом не передбачено
процедуру рецензування звітів про оцінку майна, що надійшли шляхом
електронного документообігу та скріплені електронним підписом.
З огляду на зазначене у разі необхідності рецензування звітів про
оцінку майна рецензентами, що працюють у штаті Фонду, його регіональних
відділень та представництв, у тому числі у випадках обов’язкового
забезпечення рецензування звітів про оцінку майна, Фондом до роботи
приймаються звіти про оцінку майна, що надходять у паперовій формі.
2. На виконання завдання, визначеного пунктом 134 Плану заходів з
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії
сталого розвитку «Україна – 2020» у 2015 році, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 213-р, Фонд
розробив зміни до Закону, якими у тому числі передбачаються повноваження
Фонду щодо витребування у суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта
господарювання звіту про оцінку майна або його копію для рецензування.
З огляду на зазначене та вимоги, що визначені Положенням, у разі
застосування суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання
електронного документообігу та електронного цифрового підпису під час
складання звітів про оцінку майна слід забезпечувати копіювання такого
звіту про оцінку в паперовій формі з дотриманням вимог щодо оформлення,
визначених національними стандартами оцінки майна.
3. Організаційно-правові засади функціонування електронного
документообігу та використання електронного підпису органами державної
влади визначені постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.2004 № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення
електронного документообігу в органах виконавчої влади» та постановою
Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1452 «Про затвердження
Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями державної форми власності».
На сьогоднішній день Фондом вжито організаційно-технічних заходів
щодо підключення до електронної системи взаємодії з органами виконавчої
влади згідно з Порядком роботи з електронними документами через систему
електронної взаємодії органів виконавчої влади з використанням
електронного цифрового підпису, затвердженим наказом Міністерства
юстиції України від 01.11.2012 № 1600/5. Запровадження електронної
взаємодії Фонду з юридичними та фізичними особами стане можливим у
подальшому у разі вирішення додаткового комплексу правових та
організаційно-технічних питань.