КиївКиївм.Ірпінь Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22 Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22
agrinchyk@gmail.com
Експертна оцінка
в Україні
Сертифікат
ISO 9001
Термін виконання
від 1-го дня
Вартість послуг

Цілі проведення оцінки бізнесу

 • Основні цілі оцінки вартості бізнесу
 • Що визначає вартість підприємства: розрахунок і обгрунтування
 • Оціночні послуги від «ekspert-ocenka.com»

Для підвищення ефективності та якості управління оцінюються окремі бізнес-процеси, структурні підрозділи, види майна або напрямки діяльності. Якщо ж необхідно оцінити всі складові функціонування, щоб отримати повну картину становища компанії на ринку, проводиться оцінка вартості бізнесу.

Досліджується вся структура підприємства:

 • майновий комплекс;
 • зовнішні і внутрішні взаємозв’язки (між підрозділами, з клієнтами, партнерами, постачальниками);
 • використовувані ресурси;
 • фінансові показники;
 • матеріальні, нематеріальні активи;
 • Ділова репутація;
 • об’єкти інтелектуальної власності.

Цілі оцінки бізнесу залежать від ініціатора. У перевірці можуть бути зацікавлені:

 • власник;
 • потенційні покупці;
 • інвестори;
 • банк або страхова компанія;
 • акціонери;
 • державні органи.

Від цього залежить вибір методології, а також вид обумовленої вартості об’єкта.

Основні цілі оцінки вартості бізнесу

Процедуру оцінки бізнесу проводять в таких випадках:

 • покупка або продаж компанії;
 • ведення справи про банкрутство або ліквідації;
 • реструктуризація (поглинання, злиття або поділ підприємства);
 • збільшення капіталу або викуп акцій, часток;
 • оптимізація оподаткування;
 • перевірка кредитоспроможності;
 • визначення розміру страхових внесків, орендних платежів;
 • підготовка фінансової звітності;
 • випуск цінних паперів;
 • прийняття інвестиційних або управлінських рішень;
 • перевірка ефективності менеджменту;
 • розробка планів розвитку;
 • вирішення майнових суперечок.

На практиці добровільна оцінка вартості бізнесу найчастіше проводиться з метою продажу, для підтвердження рентабельності інвестицій, оптимізації оподаткування. Обов’язковою же вона є в разі виходу компанії на ринок цінних паперів, а також для угод за участю федеральної, регіональної або муніципальної власності.

Що визначає вартість підприємства: розрахунок і обгрунтування

Оцінка бізнесу – це визначення його ринкової вартості, на яку впливають два основних аспекти: активи підприємства (з поправкою на зобов’язання, які зменшують їх вартість) і здатності компанії генерувати дохід. Для аналізу активів застосовують витратний підхід, а для майбутніх грошових потоків – прибутковий. Для розрахунків також використовують порівняльний підхід, що полягає в пошуку аналогів, тобто порівнянних по якомога більшій кількості критеріїв, об’єктів, з якими в недавньому часі проводилися операції купівлі-продажу, а інформація про це є у відкритих джерелах. Щоб результат оціночних робіт був достовірним, можуть застосовуватися одночасно кілька підходів.

При виборі також враховуються такі чинники, як тип, організаційно-правова форма підприємства, масштаби, особливості діяльності, розвиток економіки і конкретної галузі. Слід враховувати цілі і завдання оцінки бізнесу, так як крім ринкової, часто потрібно додатково розрахувати ліквідаційну, страхову, інвестиційну або утилізаційну вартість об’єкта.

Після закінчення перевірки надається звіт. Це офіційний документ, що має юридичну силу. Він містить не тільки остаточну ціну, але і розрахунки, обгрунтування вибору методів для оцінювання, аналіз ринку, рекомендації.

Щоб проведені оцінювачами роботи відповідали принципам повноти та достовірності, потрібно надати їм доступ до документації підприємства:

 • статутним, емісійним документам;
 • фінансової, бухгалтерської звітності;
 • планом розвитку;
 • звіту про аудиторську перевірку.

Оцінювач зобов’язаний зберігати конфіденційність даних. Перед перевіркою з оцінною компанією підписується договір.

Оціночні послуги від «ekspert-ocenka.com»

Компанія здійснює всі види оціночних заходів для підприємств виробничого, комерційного, фінансового, технологічного та інших секторів економіки. Проводимо експертизу всієї діяльності або складових частин: нематеріальних активів, дебіторської заборгованості, різного майна. Надаємо достовірний і повний звіт, а також рекомендації, як безпечно і вигідно провести ту чи іншу угоду.