КиївКиївм.Ірпінь Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22 Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22
agrinchyk@gmail.com
Експертна оцінка
в Україні
Сертифікат
ISO 9001
Термін виконання
від 1-го дня
Вартість послуг

Особливості аудиту нематеріальних активів

 • Цілі і завдання аудиту нематеріальних активів
 • Етапи аудиту нематеріальних активів

Нематеріальні активи (НМА) у зв’язку зі значним розвитком науково-технічного прогресу стають все більш цінними і впливають на всі процеси на підприємстві. Вони не мають матеріальної форми, але можуть використовуватися для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надаватися в оренду.

До них відносяться, наприклад, права користування:

 • природними ресурсами;
 • майном;
 • об’єктами промислової, інтелектуальної власністю;
 • технологіями.

А також в цю категорію входять товарні знаки, авторські та суміжні права, гудвіл.

Цілі і завдання аудиту нематеріальних активів

Мета аудиту нематеріальних активів – дослідження юридичних та бухгалтерських документів, що засвідчують володіння ними, а також встановлення відповідності застосовуваної методики бухобліку законодавству.

Основні завдання аудиту НМА:

 • перевірка нематеріальних активів (наявність, документація);
 • підтвердження прав власності на них;
 • санкционированности операцій;
 • правильності та повноти відображення в обліку;
 • правильності нарахування амортизації.

Джерелами інформації можуть бути:

 • наказ про встановлення облікової політики на підприємстві;
 • розпорядження керівництва про передачу об’єктів НМА в експлуатацію;
 • статут, установчий договір;
 • нормативні документи;
 • договори купівлі-продажу;
 • ліцензійні договори;
 • акти прийому-передачі, списання, введення в експлуатацію, інвентаризації;
 • облікові регістри;
 • фінансова (бухгалтерська) звітність.

Цей вид аудиту вимагає високої кваліфікації, знання нюансів законодавства, оподаткування, ведення обліку. Як правило, його проводить група експертів, що може зайняти кілька тижнів. У «ekspert-ocenka.com» ми намагаємося працювати оперативно, не відволікаючи співробітників від роботи. Проводимо ретельну перевірку, даємо поради щодо оптимізації операцій з нематеріальними активами, також здійснюємо оцінку об’єктів інтелектуальної власності.

Етапи аудиту нематеріальних активів

Є три основних етапи практичного аудиту:

 • підготовчий,
 • Основний;
 • заключний.

Аудиторські процедури включають:

 • Дослідження звітності, регістрів синтетичного і аналітичного обліку з метою порівняння і зіставлення даних.
 • Встановлення відповідності фактичної наявності об’єктів НМА обліковим даним. На цьому етапі аудитор перевіряє факт їх наявності за документами (договорами, ліцензійними угодами).
 • Перевірку правильності зарахування та оцінки вартості.
 • Вивчення порядку переоцінки в разі її проведення.
 • Аналіз коректності нарахування амортизації.
 • Дослідження операцій по списанню з балансу і визначення фінансового результату від вибуття нематеріальних активів.
 • Аналіз повноти розкриття в примітках до річної фінансової звітності такої інформації, як вартість (первісна або переоцінена), за якою об’єкти відображені в балансі; методи амортизації; діапазон строків корисного використання; наявність і рух у звітному році.
 • Підтвердження своєчасності здійснення, повноти і коректності відображення результатів інвентаризації.
 • Аналіз законності операцій з передачі прав користування НМА третім особам і правильність їх відображення в обліку.
 • Підтвердження дотримання вимог методології обліку, податкового законодавства.

До типових порушень можна віднести:

 • незадовільний оформлення первинних документів (відсутність підписів, застосування нетипових форм);
 • списання не оформлене відповідно до чинних нормативних документів;
 • віднесення нарахованих сум амортизації (зносу) на невідповідні рахунки бухгалтерського обліку;
 • використання не за цільовим призначенням;
 • помилкове зарахування до складу;
 • неправильне визначення вартості;
 • несвоєчасне списання об’єктів, що не приносять економічної вигоди підприємству.

За підсумком фахівці видають аудиторський висновок, який крім оцінки методів ведення обліку НМА на підприємстві також включає рекомендації щодо його удосконалення.