КиївКиївм.Ірпінь Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22 Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22
agrinchyk@gmail.com
Експертна оцінка
в Україні
Сертифікат
ISO 9001
Термін виконання
від 1-го дня
Вартість послуг

Як проводиться оцінка вартості бізнесу

 • Навіщо потрібна оцінка вартості бізнесу?
 • Етапи і методи оцінки вартості бізнесу
 • Незалежна оцінка бізнесу

Угоди купівлі-продажу, а також інвестування неможливі без отримання своєчасних повних відомостей про об’єкт. Об’єктом в даному випадку виступає підприємницька діяльність, а оцінка вартості бізнесу включає не тільки сукупність матеріальних і нематеріальних активів, їх ліквідність, а й права власності, технології, контракти, заплановані проекти, конкурентні переваги, репутацію – все те, що дозволяє отримувати дохід зараз і в перспективі. Її проведення можуть ініціювати:

 • інвестори;
 • провідний покупець;
 • власники акцій;
 • засновники;
 • керівництво;
 • партнери.

Мета і дату визначає замовник.

Навіщо потрібна оцінка вартості бізнесу?

При купівлі або продажу компанії необхідна оцінка ринкової вартості бізнесу. У ній зацікавлені обидві сторони, щоб на її підставі прийти до компромісної ціни угоди, яка влаштує всіх учасників. Це справедливо і для продажу пакета акцій або частки підприємства, окремого підрозділу, філії, виробничого майданчика.

Іншими цілями можуть бути:

 • реструктуризація підприємства (ліквідація, злиття, поглинання);
 • підвищення ефективності управлінських рішень і вибір оптимальної стратегії ведення підприємницької діяльності, а також оцінювання результатів роботи менеджменту компанії;
 • аналіз і зменшення фінансових ризиків при оформленні кредиту, а також інших способів залучення коштів – позик, емісії облігацій;
 • вирішення майнових суперечок у разі виходу зі складу засновників одного або кількох людей, поділ майна, судових розглядів, а також оскарження постанов суду;
 • емісія, скупка або розміщення акцій на фондовому ринку, інші операції з цінними паперами, паями капіталу;
 • залучення інвестицій, а також розподіл часток в компанії між засновниками та інвесторами;
 • визначення розміру орендної плати при передачі майна в оренду;
 • оптимізація оподаткування;
 • переоцінка активів для бухгалтерського обліку.

Її проведення є обов’язковим при угодах з участю федеральної, регіональної або муніципальної власності. У деяких випадках можуть визначатися інші види вартості крім ринкової, наприклад, кадастрова, страхова, інвестиційна або ліквідаційна.

Етапи і методи оцінки вартості бізнесу

Підходи, які застосовуються експертами до оцінки вартості бізнесу, традиційні: витратний, дохідний, порівняльний. Існує безліч суб’єктивних чинників, що впливають на оцінку вартості бізнесу, в тому числі свідоме маніпулювання інформацією, тому залучення незалежного оцінювача дозволить отримати більш точний і чесний прогноз. Експерт у своїй роботі зобов’язаний керуватися принципами повноти, незалежності, достовірності.

В рамках кожного підходу (порівняльного, дохідного, витратного) застосовуються свої методи. Як правило, експерти використовують такі:

 • галузевих коефіцієнтів;
 • дисконтування передбачуваних грошових потоків;
 • прямої капіталізації;
 • ринку капіталу;
 • угод.

В процесі враховується загальний стан економіки, галузева приналежність підприємства, структура капіталу, схема роботи, перспективи розвитку. Потім результати розрахунків узагальнюються для визначення підсумкової ціни, яка відображається в офіційному звіті. Це останній (заключний) етап оцінки вартості бізнесу. Йому передують підготовчий і розрахунковий, які включають:

 • укладання договору;
 • вибір методології;
 • обробку інформації;
 • проведення розрахунків;
 • аналіз, коригування даних.

Всі деталі відображаються в звіті як довідкових матеріалів. Він має юридичну силу. Достовірність залежить від повноти даних, тому експерту необхідно надати:

 • копії статутних документів (в тому числі дочірніх організацій);
 • копії фінансової, бухгалтерської звітності (за 2-3 попередні роки);
 • відомості про активи та зобов’язання, фізичні властивості (знос, старіння) обладнання, патенти або інших інтелектуальних правах;
 • емісійні документи;
 • дані про види діяльності, кількості персоналу;
 • результати аудиторської перевірки, якщо вона проводилася;
 • план розвитку на найближчі 3-5 років.

Залежно від цілей і завдань перевірки, список необхідних документів може змінюватися. Ціна залежить від людино-годин, витрачених на аналіз активів, нерухомості та іншого майна, кваліфікації експерта, терміновості. Терміни залежать від структури і обороту, в середньому – від 3 до 30 днів. У ньому містяться прогнози, рекомендації, які можуть служити керівництву орієнтиром для подальшого стратегічного планування діяльності або отримання більшої вигоди від майбутньої угоди.

У звіті також зазначаються дані про оціночну компанію. Він нумерується, прошивається, підписується і скріплюється особистою печаткою оцінювача. Висновок дійсний протягом 6 місяців.

Незалежна оцінка бізнесу

Утримувати фахівця-оцінювача в штаті постійно обходиться дорого. Він повинен регулярно підвищувати і підтверджувати свою кваліфікацію (не рідше, ніж раз на три роки), а також бути повністю незалежним, тобто незацікавленим в результатах перевірки. Доцільніше звертатися в оціночну компанію в разі необхідності, з конкретною метою і завданнями.

Ми працюємо з підприємствами всіх галузей: харчової промисловості, телекомунікацій, будівництва, фінансових послуг, банківської справи. Також ми можемо оцінити стартап або збиткове підприємство (у них своя специфіка). Виробничі, фінансові та торговельні компанії можуть отримати первинну консультацію безкоштовно, залишивши заявку на сайті.