КиївКиївм.Ірпінь Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22 Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22
agrinchyk@gmail.com
Експертна оцінка
в Україні
Сертифікат
ISO 9001
Термін виконання
від 1-го дня
Вартість послуг

Як проводиться оцінка інтелектуальної власності?

 • Цілі оцінки вартості інтелектуальної власності
 • Методи оцінки інтелектуальної власності
 • Оцінка вартості активів компанією «ekspert-ocenka.com»

Інтелектуальна власність – це по суті такий же актив підприємства як обладнання, матеріальні запаси, фінансові вкладення. Вона приносить прибуток і робить компанію більш інвестиційно привабливою. У деяких компаній 80% від ціни всіх активів припадає на товарний знак.

Цілі оцінки вартості інтелектуальної власності

До результатів інтелектуальної діяльності належать також твори науки, літератури і мистецтва, але в контексті бізнесу нас цікавлять корисні винаходи, промислові зразки, секрети виробництва, а також засоби індивідуалізації. Оцінка об’єктів інтелектуальної власності проводиться для того, щоб з цими об’єктами можна було здійснювати різні фінансові операції (продавати або купувати ліцензії, переуступати майнові права на патенти).

Також ринкова вартість самого бізнесу безпосередньо пов’язана з інтелектуальною власністю, що знаходиться на балансі компанії. Тому оцінка нематеріальних активів і інтелектуальної власності необхідна при проведенні операцій купівлі-продажу, реорганізації підприємства, а також для:

 • оптимізації оподаткування;
 • залучення інвестицій;
 • внесення в статутний капітал;
 • оформлення кредиту під заставу об’єкта ІВ;
 • оформлення спадщини та сплати держмита;
 • судового розгляду в разі порушення прав ІВ та визначення збитку.

Для цієї мети залучається оціночна компанія, з якою укладається договір. Роботу оцінювачів регулює закон. Так як експерти мають доступ до всієї документації та фінансову звітність, вони зобов’язані дотримуватися принципу конфіденційності. Методи і підходи, які вони застосовують повинні відповідати міжнародним. По завершенні надається звіт – офіційний документ, який має юридичну силу. Він дійсний 6 місяців.

Методи оцінки інтелектуальної власності

Існує три підходи до оцінки майна:

 • Ринковий (порівняльний). Використовуються порівняння з аналогічними активами, інформація про ціну яких є у відкритому доступі.
 • Витратний. Як показник вартості застосовується концепція заміщення на актив порівнянної корисності і коригування на старіння.
 • Прибутковий. Заснований на розрахунку прибутку, яку можна очікувати від об’єкта ІВ в майбутньому протягом всього терміну експлуатації.

Ринковий підхід може використовуватися, наприклад, для оцінки такого активу як споживчий бренд. Інформацію для розрахунків можна отримати з річного звіту, прес-релізів, даних про порівнянних угодах. Його недолік полягає в нестачі публічної інформації, унікальний характер багатьох об’єктів ІВ, він не може застосовуватися в разі примусового продажу і не враховує ефект синергії.

Витратний більше підходить для оцінювання активів, які не виробляють дохід. Необхідно враховувати функціональне (неможливість виконувати заявлену функцію), фізичне (знос) і технологічне відставання (випуск більш досконалих технологій), коригуючи вартість в сторону зниження.

Прибутковий зазвичай застосовується при оцінюванні баз даних, ноу-хау, комерційних найменувань, довгострокових ліцензій і в загальних рисах являє собою складання фінансових прогнозів.

Для точності розрахунків доцільно використовувати кілька підходів, в рамках яких можуть застосовуватися різні методи, в тому числі:

 • порівняння продажів;
 • дисконтування;
 • капіталізації;
 • надлишковий прибуток;
 • звільнення від роялті.

Методологію вибирає оцінювач, спираючись на прийняті в оцінній практиці стандарти, а також на власний досвід. Тому від його кваліфікації безпосередньо залежить достовірність розрахунків.

Потрібно враховувати стан ринку, сферу застосування, попит, а також на якій стадії розробки знаходиться технологія, наскільки легко її впровадити, чи є конкуруючі винаходи. Це якщо говорити про об’єкти промислової ІС. Що ж стосується засобів індивідуалізації (найменування, товарного знака), то тут вирішальне значення має ділова репутація компанії (гудвіл).

Оцінка вартості активів компанією «ekspert-ocenka.com»

Наші оцінювачі надають всі види оціночних послуг для бізнесу та фізичних осіб. Ви можете дізнатися реальну ціну об’єктів ІВ, а також нерухомості, обладнання, виробничих ліній або будь-якого іншого майна.

Професійна відповідальність експертів застрахована. Ми дотримуємося міжнародних, принципів повноти, достовірності та конфіденційності. Звіти відповідають законодавству.

Первинну консультацію можна отримати безкоштовно. Попередній розрахунок вартості оціночних робіт ми підготуємо за годину. При повторному зверненні – знижка 20%.