КиївКиївм.Ірпінь Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22 Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22
agrinchyk@gmail.com
Експертна оцінка
в Україні
Сертифікат
ISO 9001
Термін виконання
від 1-го дня
Вартість послуг

Методи оцінки бізнесу

Зміст

  • Ефективні методи оцінки бізнесу
  • У яких випадках проводиться оцінка?

Оцінка бізнесу – неминуча процедура будь-якого власника комерційної структури. Бізнес сприймається як комерційна (тобто приносить вигоду власнику) підприємницька діяльність.

По суті, це аналіз функціонування організації (промислової, комерційної, інвестиційної або сфери послуг), яка існує для того, щоб надавати послуги споживачам і приносити прибуток інвестору. Аналіз зводиться у ключовому підсумку до методики розрахунку.

Ефективні методи оцінки бізнесу

Методи оцінювання бувають такі:

  • Спосіб чистих активів. Полягає у коригуванні загальної вартості активів за вартістю зобов’язань компанії. Оцінка, одержана таким чином, безпосередньо інформує про балансову вартість активів компанії, що належать її власникам.
  • Прибутковий. Є найпоширенішим методом аналізу. Вважається, що він найкраще відбиває реальну вартість компанії. Суть його полягає у застосуванні додаткових принципів бухгалтерської оцінки окремих активів/пасивів. Вони дозволяють певним чином наблизити балансову вартість підприємства до його ринкової.
  • Ліквідаційний. З його допомогою оцінюється вартість коштів, які власники отримали б, якби вирішили закрити підприємство. Розраховується це за формулою: чисті активи = Активи – Зобов’язання. Відповідно до розрахунків ліквідаційна вартість підприємства є сумою, отриманою в результаті виручки від термінового продажу окремих активів підприємства. Враховуючи також вартість зобов’язань компанії плюс витрати на ліквідацію.

У яких випадках проводиться оцінка?

Оцінка бізнесу – це збір інформації та подальший аналіз фінансового, організаційного та технологічного аспектів поточної діяльності. Майбутня перспектива організації. Оцінка бізнесу компанії може знадобитися у таких випадках:

  • Оформлення купівлі-продажу.
  • Перед взяттям він зобов’язань за кредитами.
  • Для здійснення щодо його різноманітних трансакцій, включаючи страхування майна.
  • Під час складання достовірної незалежної діагностики реальної вартості бізнесу.
  • Коли потрібно встановити розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення прав майнового характеру.

Крім знання вартості власних активів, слід мати дані про активи іншої сторони угоди. Це допоможе визначити терміни окупності бізнесу, розмір прибутку. Оцінка бізнесу з погляду інвестиційних вкладень допомагає визначити стратегічно правильний варіант угоди.

До підписання договору обидві сторони ведуть переговори, тому поінформованість про результати оцінки бізнесу допоможе обґрунтувати раціональність та обґрунтованість позиції, укласти угоду на прийнятних для обох сторін умовах.

Оцінка бізнесу включає поточне становище, перспективи підприємства на ринку, оцінку нематеріальних активів (інтелектуальної власності). Усе це незалежний оцінювач розглядає у єдиному комплексі.

Висока кваліфікація персоналу консалтингової фірми дозволить вам провести будь-які оціночні роботи. Підсумком виконаної роботи є професійно оформлений звіт, що має чинність юридичного документа. Його можна використовувати в суді як доказову базу при відкритті судового провадження.