КиївКиївм.Ірпінь Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22 Пн - Сб 10:00-18:00 (068) 122-11-22
agrinchyk@gmail.com
Експертна оцінка
в Україні
Сертифікат
ISO 9001
Термін виконання
від 1-го дня
Вартість послуг

Методи оцінки вартості бізнесу

 • Як проводять оцінку вартості бізнесу
 • Підхід 1-й, прибутковий
 • Підхід 2-й, витратний
 • Підхід 3-й, порівняльний

Будь-яке підприємство не тільки виробляє товари чи послуги, але може стати предметом торгу. А для цього потрібно знати його ринкову вартість. До того ж розвивати бізнес завжди краще, якщо відомо, скільки він коштує та його перспективи на майбутнє. Оцінка бізнесу — це низка заходів, що дозволяє подати обґрунтовані висновки щодо вартості підприємства у грошових одиницях та на конкретну дату.

Це досить складний процес, оскільки доведеться оцінювати як матеріальні активи, а й авторські права, ліцензії і патенти, ділову репутацію, інше, тобто нематеріальні активи. Таким чином, експерт з оцінки бізнесу аналізує фінансово-економічну, технологічну, організаційну роботу підприємства. А також досліджує динаміку та рівень розвитку бізнесу, його перспективи зростання.

Як проводять оцінку вартості бізнесу

Регламентується оцінка вартості бізнесу процесом закону. Де пояснюється, що ринкова ціна того чи іншого підприємства, яку належить обґрунтувати, не повинна бути схильною до впливу надзвичайних обставин. І встановлюється вона за умов добровільних, відкритих дій та чесної конкуренції. Існує три основні підходи щодо оцінки бізнесу.

Підхід 1-й, прибутковий

Застосовують у разі, коли власник компанії хоче продати свій бізнес чи вдосконалити його, запровадити інвестиції. Скажімо так, насправді теоретичних покупців підприємства (або інвесторів) за великим рахунком не цікавить ні продукт, який виробляє бізнес, ні матеріальні активи. Їх цікавить лише цифри доходу, який потенційний покупець зможе отримати, якщо він придбає або інвестує бізнес. Тобто дохідний підхід оцінки підприємства визначає прибуток, ефективність, перспективність та загальний добробут компанії.

У рамках прибуткового підходу найчастіше застосовують два методи оцінки:

 • Метод прямої капіталізації – ринкову вартість підприємства оцінюють за формулою V = D / R, де D – чистий річний дохід компанії, R – коефіцієнт капіталізації. Для розрахунку потрібно знати розмір доходу на період часу вперед. Тобто, активи підприємства мають на увазі необмежений термін життя та постійність потоку коштів (рівні річні суми, або ж річні суми, які зростають зі стабільним темпом). Метод застосуємо в компаніях, які демонструють передбачуване зростання і є обґрунтована впевненість у довгостроковій рентабельності.
 • Метод дисконтування гаданих грошових потоків доходів. В основу методу закладено той факт, що сума грошей, яка вже є зараз, реально коштує більше ніж така сама сума грошей у майбутньому. З причини, наприклад, інфляції чи якогось форс-мажору. Тому в оцінці проводиться дисконтування майбутнього потоку за ставкою дисконту. Цей метод застосовують, якщо є підстави припускати, що прибуток підприємства через часовий інтервал буде відрізнятися від поточного. Або коли грошові потоки мають сезонний характер.

Для точного оцінювання бізнесу рекомендується використовувати кілька методів. Методи та підходи не виключають один одного, а навпаки взаємно доповнюють, дають повноцінну та об’ємну оцінку вартості підприємства.

Підхід 2-й, витратний

Бізнес аналізують із позиції понесених витрат. В основу підходу покладено економічний факт про те, що балансова вартість активів підприємства не відповідає ринковій. І це, своєю чергою, змушує коригувати баланс. Цей підхід використовують, коли бізнес не має стабільного доходу. Наприклад, якщо підприємство нещодавно засноване чи навпаки перебуває у стані ліквідації.

Витратний підхід ефективний, якщо потрібно розрахувати оптимальний метод використання земельних ділянок та оцінити незавершене будівництво. Основними методами витратного підходу є такі методи:

 • Метод ліквідаційної вартості. За допомогою цього методу розраховується сума, яку власник отримає, якщо ліквідує бізнес та розпродасть активи кожен окремо. При розрахунках враховують витрати на демонтаж, податки на майновий продаж комісійні виплати посередникам та низку інших витрат. Цей метод рекомендований для підприємств, де найціннішими є фінансові чи нематеріальні активи.
 • Метод чистих активів оцінює вартість власного капіталу підприємства. У процесі оцінки визначається ринкова ціна кожного активу окремо. Після цього із суми цих активів віднімають величину зобов’язань підприємства міста і отримують власний капітал. Цей метод може бути затребуваний щодо ліквідаційної вартості підприємства, для бізнесу у стані припинення діяльності, перепрофілювання чи банкрутства.

Слід зазначити, що методика чистих активів є офіційно затвердженим стандартом оцінки вартості бізнесу. Механізм її досить простий, оскільки не вимагає детального аналізу фінансово-економічної діяльності, у зв’язку з чим даному методу найчастіше віддають перевагу офіційним інстанціям.

Підхід 3-й, порівняльний

В основі розрахунків лежить порівняння інформації про аналогічні компанії з оцінюваним бізнесом. Тут велику роль грає достовірність відомостей конкурентів. Підхід вміщує три методи:

 • Метод ринку капіталу, де в основі ціни, що формує фондовий ринок. Розраховуючи вартість акцій бізнесу за ціною однієї акції аналогічної компанії.
 • Метод угод – аналізу підлягає ціна не однієї акції, а загалом контрольного пакета. Вартість бізнесу розраховується аналогічно, тобто за ціною пакету акцій таких підприємств.
 • Метод галузевих коефіцієнтів. Тут механізм розрахунків враховує співвідношення між вартістю бізнесу та низкою фінансових параметрів. Потрібна інформація, на яких умовах було продано підприємства з тими чи іншими фінансовими, виробничими показниками. Це вимагає тривалих спостережень, але завдяки їм виводяться прості формули для оцінки активів компанії. Оскільки коефіцієнти універсальні та залежні від специфіки галузі. Наприклад, ціна автозаправки дорівнює сумі виручки за півтора-два місяці. А рекламне агентство рекомендується продавати за величину піврічного доходу та інше.

Слід зазначити, що цей підхід використовують рідко, оскільки складно знайти цілком аналогічні підприємства. Порівняльний підхід ефективний лише за наявності великої фінансової інформації щодо конкретного підприємства та його аналогів.